EWA

ŽELIŠ PRIDOBITI NOVA ZNANJA?

Z igro do znanja

Spoznaj zgodovino enakosti spolov in vplivne ženske, ki so s svojim znanjem, voljo, idejami ter željo po spremembi pripomogle k opolnomočenju žensk na različnih področjih in njihovi enakosti v družbi.

VIDEOTEKA

Videovsebine o projektu, pomenu enakosti spolov in ovirah, s katerimi se srečujejo ženske pri vstopu v politiko.

priročnik pot v politiko

Priročnik je namenjen ženskam, ki se zanimate za politiko, si želite nadgraditi politično znanje ter iščete pot do boljšega razumevanja političnega delovanja. Zasnovan je tako, da pomaga razumeti, zakaj je zastopanost žensk v politiki pomembna, kakšne so koristi sodelovanja žensk v političnem procesu ter nudi praktične nasvete za sodelovanje na političnem parketu. Poudarek je na gradnji samozavesti, razvoju komunikacijskih veščin, mreženju in učinkovitemu premagovanju izzivov.

izobraževalni moduli

Učni moduli za poučevanje aktivnega državljanstva, s poudarkom na enakosti spolov in zastopanosti žensk na političnem parketu.