EWA

Te zanima več?

Inštitut za proučevanje enakosti spolov (IPES): Volitve 2018: raziskava o enakosti spolov v politiki

Kot prva tovrstna raziskava v Sloveniji, slednja sestoji iz analize prepričanj in percepcij o enakosti spolov s strani političnih strank, analize njihovih programov skozi prizmo enakosti spolov ter analize manifestacije slednjih skozi obnašanje predstavnikov in predstavnic tekom predvolilne kampanje na soočenjih. Dodana je tudi krajša analiza spremljanja medijev in njihovega poročanja v predvolilni kampanji o aspektih enakosti spolov. Svoje misli k raziskovani problematiki sta med drugim prispevali tudi dr. Milica Antić Gaber in dr. Mojca Pajnik.

Inštitut za proučevanje enakosti spolov (IPES): Raziskava o enako(pravno)sti spolov na evropskem političnem parketu (2019)

Raziskavo opredeljuje trodelnost analize, ki razkriva percepcije in razumevanje enako(pravno)sti spolov s strani nosilk in nosilcev kandidatnih list, primerjalno analizo političnih programov strank, ki jim nosilci in nosilke pripadajo ter analizo diskurza med volitvami in novo sestavo Evropske komisije. Svoje misli k raziskovani problematiki so med drugim prispevale tudi dr. Metka Mencin Čeplak, dr. Valerija Korošec in mag. Violeta Bulc.

Smernice za odpravljanje stereotipov ter krepitev enakosti žensk in moških

Publikacijo o smernicah za odpravljanje stereotipov ter krepitev enakosti žensk in moških je izdalo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v sodelovanju s partnerji v okviru projekta Aktivni.si. 

Poročilo o enakosti spolov v EU za leto 2023

“Poročilo se osredotoča na ključne ukrepe in dosežke, namenjene izboljšanju enakosti spolov v
institucijah EU in državah članicah. Predstavlja tudi navdihujoče primere iz držav članic in projekte, ki jih je financirala Evropska unija na teh področjih. Poročilo vsebuje tudi ključne podatke o stanju enakosti spolov v Evropski uniji. Ti podatki so objavljeni tudi na portalu Komisije za spremljanje izvajanja strategije za enakost spolov.”

Vir: Evropska komisija

Gender equality index 2023

Priročnik za boj proti spolnim stereotipom v srednjih šolah

Mladina 2020: položaj mladih v Sloveniji 

Evropski inštitut za enakost spolov

Aktivno EU državljanstvo, priročnik za učitelje