EWA

SPREMINJAMO PREPRIČANJA O VLOGI ŽENSK V POLITIKI

in jih opolnomočamo za udejstvovanje v javnem življenju

Ženske v politiki

PREŠTEJMO SE

34/195

Ženske so predsednice držav in/ali vlad zgolj v 34 državah sveta od 195.

26,5%

Ženske zasedajo 26,5 odstotka parlamentarnih mest.

>1/4

Na svetovni ravni je manj kot ena od štirih ministric ženska (22,8 odstotka).

Ob tem je pomembno poudariti še, da ženske najbolj pogosto vodijo ministrska mesta s področja človekovih pravic, enakosti spolov in socialne varnost, medtem ko moški prevladujejo na področjih politik, kot sta obramba in gospodarstvo.

 

Ženske predstavljajo približno polovico prebivalstva, njihovi pogledi in izkušnje pa se lahko pomembno (tudi zaradi neenakega položaja v katerem v družbi živijo) razlikujejo od moških stališč. 

ZAKAJ PROJEKT EWA?

Zakaj je še pomembno, da so ženske aktivno vključene v

politično odločanje?

EWA Elementi

Potrebuješ še
dodatni zagon?

,,

"Današnje mlade ženske, ki lahko svobodno študirajo, govorijo, pišejo, izbirajo svoj poklic, se morajo zavedati, da je bil vsak centimeter te svobode zanje izborjen za visoko ceno. Svojo hvaležnost morajo izkazati tako, da pomagajo pri izvajanju reform v svojem času, da širijo luč svobode in resnice še dlje. Dolg, ki ga ima vsaka generacija do preteklosti, mora plačati tudi prihodnosti."
Abigail Scott Duniway
sufražetka, 1834-1915

,,

"Najboljša zaščita vsake ženske je njen pogum."
Elizabeth Cady Stanton
ameriška pisateljica in borka za volilno pravico žensk, 1805-1902

,,

"Sreča se nahaja v neodvisnosti."
Susan B. Anthony
ameriška borka za pravice žensk, 1820-1906

,,

"Dokler misli na moškega, nihče ne nasprotuje temu, da ženska misli."
Virginia Woolf
pisateljica, 1882-1941

,,

"Upam, da mi bo moj spol oprostil, če jih bom obravnavala kot razumna bitja, namesto da hvalim njihove očarljive čare in jih gledam, kot da so v stanju večnega otroštva in se ne morejo nikoli osamosvojiti."
Mary Wollestonecraft
pisateljica, 1759-1797

,,

"Proces se začne s sprejetjem dejstva, da so Američanke brez izjeme v različni meri socializirane kot rasistke, elitistke in seksistke, zato tudi, ko se identificirajo kot feministke, to ne spremeni dejstva, da si moramo še vedno in naprej zavestno prizadevati, da se znebimo dediščine te negativne socializacije."
bell hooks
S, PISATELJICA, 1952-2021

VEČ O PROJEKTU EWA

Projekt EWA (Empowering Women in Active Society) je namenjen naslavljanju vprašanj političnega udejstvovanja mladih žensk. Glavni poudarek projekta je namenjen spreminjanju prepričanj o vlogi žensk v politiki in javnem življenju, ki temeljijo na spolnih stereotipih, tradicionalnih normah in pričakovanjih. Dejavnosti se osredotočajo na opolnomočenje žensk na individualni in sistemski ravni, z ustvarjanjem boljših pogojev za njihovo dejavno udejstvovanje v politiki in večji državljanski vključenosti.

S projektom želimo: 

PARTNERJI

Projektno partnerstvo tvorijo:

Univerza v Mariboru, ustanovljena leta 1975, je s 17 fakultetami, Univerzitetno knjižnico Maribor in Študentskimi domovi druga največja in druga najstarejša univerza v Sloveniji z dolgo tradicijo. V teh letih se je razvila v uspešno znanstveno ustanovo, katere primarna naloga in sveto vodilo je širjenje in plemenitenje znanja. Hitro razvija nova področja delovanja, preizkuša nove metode študija in išče nove načine povezovanja s svojim okoljem.
Spletna stran
FB stran

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti opravlja naloge iz pristojnosti, ki se nanašajo na položaj, pravice in obveznosti delavcev pri delu in iz dela, sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja, kolektivne pogodbe, politiko zaposlovanja doma in v tujini, preprečevanje dela in zaposlovanja na črno, zavarovanje za čas brezposelnosti, položaj in celovito družbeno varstvo invalidov, mladine, otrok in družine, štipendiranje, varnost pri delu, družinsko in demografsko politiko, socialno varstvo in socialno skrbstvo, družbeno pomoč ogroženim posameznikom, družinam in skupinam prebivalstva, položaj žensk ter zagotavljanje enakih možnosti žensk in moških, usposabljanje otrok z motnjami v razvoju in varstvo oseb, ki ne morejo same skrbeti zase.
Spletna stran
FB stran

Ljudska univerza Celje je javni zavod, katerega ustanoviteljica je Mestna občina Celje. Ključna dejavnost LUC je izobraževanje odraslih. Smisel in vizija delovanja izhajata iz sodobnega izobraževalnega središča, ki sledi vsem novostim na izobraževalnem področju in skuša izobraževati ljudi po načelih vseživljenjskega učenja. Zavod posveča večji del svoje dejavnosti javni službi. Stalnica ostaja skrb za ranljive ciljne skupine v lokalni skupnosti in širše. Zavod izobražuje in usposablja ter nudi svetovanje in podporo predvsem mladim, priseljencem, brezposelnim osebam, zaprtim osebam, upokojencem itd.
Spletna stran
FB stran

IPM Inštitut je think tank, ki se ukvarja z raziskovanjem in svetovanjem, primarno na področju politike. Temeljno poslanstvo inštituta je prispevati k izgradnji močne demokracije. IPM demokracijo zagovarja kot edini družbeno-politični sistem, ki omogoča univerzalno človekovo dostojanstvo, razvoj in blaginjo. V ta namen so aktivnosti inštituta usmerjene v ozaveščanje o pomenu demokracije, spodbujanje aktivnega državljanstva kot temeljnega gradnika demokratične skupnosti ter opolnomočenju ljudi za aktivno participacijo na različnih področjih v lokalnem, nacionalnem in evropskem okolju.
Spletna stran: 
Fb stran